Vil du arbejde med dybderne i dig selv?Det er energien bag kroppens spænding som løsnes

Dybden af behandlingen ligger i villigheden og paratheden til at turde arbejde med sig selv, til at turde at slippe
Buy now